KOMUNIKACJE MARKETINGOWE A INTEGRACJA SERWISU LOGISTYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW W SFERZE ZAOSZCZĘDZANIA POTOKÓW ENERGETYCZNYCH

Keywords: Komunikacje marketingowe, Serwis logistyczny, Współdziałanie, Przedsiębiorstwa, Potoki energetyczne.

Abstract

We współczesnych warunkach gospodarki, opartej na wiedzę bardzo ważnie jest zaopatrzenie logistycznego serwisu na poziomie zaawansowanym. Zorganizowanie logistycznego serwisu pozwoli zwiększyć wartość rynkową przedsiębiorstwa oraz jego towarów i usług. Celem badania naukowego jest doskonalenie teoretycznych, metodologicznych, naukowych i praktycznych składników dotyczących komunikacji marketingowych a integracji serwisu logistycznego przedsiębiorstw w sferze zaoszczędzania potoków energetycznych. W artykule uzasadniono współdziałanie marketingowych komunikacyjnych i logistycznych składników skutecznego zaoszczędzenia potoków energetycznych przedsiębiorstw. Prowadzono projektową analizę SWOT systemu typowej galerii handlowej w Polsce i na Ukrainie w przestrzeni której są zlokalizowane sklepy, biura, supermarkety. W prace określono zastosowanie alternatywnych źródeł energii w kontekście rozwoju odpowiednich logistycznych systemów integracyjnych.

References

References

1. Borkowski Stanisław. 2018. Energy Skill Courage Effectiveness Pasion of Managers BOST Results Monografia. Mauritius : LAP LAMBERT Academic Publishing.

2. Kasian S. J. Aspekty teoretyczne i metodologiczne kreowania marketingu mix przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej / S. J. Kasian, K. Korablova // Naukove elektronne (onlajn) vydannja – Molodizhnyj naukovyj visnyk Dnipropetrovsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Olesja Ghonchara. Serija: «Ekonomichni nauky». Zbirnyk naukovykh pracj studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh. – Dnipropetrovsjk : Dnipropetrovsjkyj nacionaljnyj universytet imeni Olesja Ghonchara. – 2015. – nr. 4(10) ghrudenj. – S. 4–12.

3. Kasian Sergii. Joint preparation for EURO 2012 in Poland and Ukraine – analysis. // Referat na konferencji międzynarodowej pt. „Euro 2012. Szanse i wyzwania”. Biuro ds. EURO 2012 Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego. – Wrocław. 21-23 kwietnia 2010 roku.

4. Knecht Zdzisław. Zarządzanie marketingiem / Zdzisław Knecht. Wydanie trzecie. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck Sp. Z o.o., 2008. – 224 s.

5. Pastusiak Radosław Dochody gmin a przedsiębiorstwa w specjalnych strefach ekonomicznych. Przykład Województwa Łódzkiego / Radosław Pastusiak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 284. Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych. Bezpieczeństwo i efektywność. Pod redakcją Iwony D. Czechowskiej, Radosława Pastusiaka. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – S. 155–164 (248 s.).

6. Rütter Heinz, Amstutz Marc, Stettler Jürg, Antoine de Bary, Grozea-Helmenstein Daniela. Economic impact of the UEFA EURO2008TM in Switzerland. Study on behalf of the UEFA and Swiss Football Association in teamwork with the Institute for Advanced Studies (IHS), Vienna Observer.

7. Szostek Dawid. Rozwój wysokiej jakości relacji w ramach sieci biznesowej na przykładzie przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce / Dawid Szostek // Problemy Jakości. – 2017. – nr. 10. – S. 31–38. – [Zasób elektroniczny]. – Dostęp: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171485419.

8. Wiktor W. Jan. Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania / Jan W. Wiktor. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. – 233 s.

9. Wysokińska Zofia, Dziuba Radosław (2011) Social aspects of new technologies – the CCTV and biometric (franing privacy and data protection) in the case of POLAND. // Comparative Economic Research, nr. 14, ss: 117–150.

10. Ekonomika loghistychnykh system : monoghrafija / M. Vaselevsjkyj, I. Bilyk, O. Dejnegha ta in. ; za nauk. red. Je. Krykavsjkogho, S. Kubiva. – Ljviv : vyd-vo Nacion. univ-tu «Ljvivsjka politekhnika», 2008. – 596 s.

11. Oficijnyj sajt Asociaciji «Ukrajinsjke ob'jednannja lizynghodavciv» (UOL). – [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.uul.com.ua.

12. Jacyshyna L. K. Brend-strateghiji jak instrument upravlinnja konkurentospromozhnistju torghovo-rozvazhaljnykh centriv / L. K. Jacyshyna // Ekonomika ta derzhava. – 2019. – #4. – S. 69–73. – [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4305&i=11.
Published
2019-06-03